وکیل علامت تجاری

 وکیل علامت تجاری

وکیل علامت تجاری در زمینه مالکیت فکری علائم تجاری مشاور حقوقی و قبول وکالت شما را بر عهده میگیرد؛

مالکیت علامت تجاری اصولا با اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد که طرح فوق را ثبت نموده و دارای گواهی نامه ثبت علامت تجاری می باشند.

وکیل برند و وکالت تخصصی پرونده های برند شرکت های تجاری

بیشتر بخوانید :وکیل اختراع
دادگاه صالح علائم تجاری

نقض حقوق مالکانه ثبت کننده علامت تجاری گاهی دارای جنبه کیفری است که دعوای کیفری به موجب شکوائیه نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

توسط ذینفع طرح می گردد؛مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران صالح به رسیدگی میباشد.

در مرحله دادرسی کیفری علامت تجاری شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری دو تهران مجتمع قضایی قدوسی تهران صالح میباشد

و مرجع اعتراض آن نیز دادگاه تجدیدنظر استان است .

استفاده از علامت تجاری ثبت شده در ایران توسط هر شخصی به غیر از مالک منوط به اجازه مالک ان است

در صورت استفاده بدون اجازه مالک منع شخص متخلف را می تواند از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران مطالبه کند.

استفاده غیر مجاز به جهت ضربه حیثیتی و مالی که به مالک وارد میکند موجد حق مطالبه خسارت از باب مسئولیت مدنی است

لذا طرح دعوای مطالبه خسارت نیز ممکن است .

رای در خصوص خسارات وارده با جلب نظر کارشناسان متخصص صادر میگردد.

بهترین وکیل علامت تجاری در تهران با تماس تلفنی در دسترس شما می باشد.

وکیل برندهای تجاری در تهران
ابطال گواهی ثبت علامت تجاری

هر کس مدعی تضاد و اختلاف دو علامت تجاری باشد و با توجه به تاریخ ثبت دو علامت ؛مالک علامت تجاری مشابه مقدم در ثبت باشد حق دارد

با ارائه دادخواست ابطال علامت تجاری ابطال علامت تجاری معارض را بخوهد.

که این دعوا صرف نظر از محل اقامت مدعی و مدعی علیه لزوما باید در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل ابطال علامت تجاری با تخصص و سابقه در زمینه کار در این حوزه بهتر و دقیق تر از هر شخصی می تواند شما را کمک کند.

وکیل برند تجاری

برند تجاری یک مایه تجارت است در واقع سرمایه تجار و شرکت های تجاری است که تحت نام خاص تجاری محصولات و یا خدماتی ویژه را ارائه می نماید .

برند تجاری در روند بازاریابی و کسب سود برای کنشگران تجاری و بازاریان نقش به سزایی دارد ،

اصولا مصرف کنندگان با نام تجاری و ظاهر محصولات و خدمات ارائه شده ارتباط بصری برقرار می نمایند .

برند تجاری برای مبتکر و مالک اولیه قابل ثبت می باشد و هر کس مدعی عدم اصالت و یا کپی برداری غیر قانونی و یا مشابهت با برند تجاری خود باشد

می تواند از طریق بهترین وکیل برند تجاری مبادرت به طرح دعوای ابطال گاهی ثبت برند تجاری مربوطه نماید .

هر شکل یا علامتی و یا نوشته ای به شرط مطابقت با قانون و وجود شرایط موضوع قوانین خاص

امکان ثبت را دارد لکن باید این مراتب به تایید کارشناسان مربوطه در زمینه مالکیت فکری اداره

مالکیت فکری برسد لذا ثبت و ابطال پروسه ای اداری و حقوقی و قضایی هستند .

مراحل ثبت علامت تجاری

مراحل ثبت برند تجاری و یا علامت تجاری مختصرا به شرح ذیل است :

۱_تقدیم اظهارنامه ثبت علامت به اداره مالکیت فکری و ثبت علائم تجاری .

۲_بررسی اظهارنامه توسط متخصصان اداره ثبت علائم برای تطبیق آن با مقررات قانونی .

۳_پس از تایید غیر متشابه بودن و وجود شرایط قانونی انتشار طرح از طریق آگهی برای اطلاع افراد ذینفع جهت اعتراض .

بررسی کارشناسان اداره مالکیت فکری نسبت به طرح موضوع اظهارنامه از طریق مقایسه با بانک اطلاعات اداره مالکیت فکری است لذا

ممکن است اظهارنامه های رد شده نیز کاشف از مشابهت و وجود تعارض بوده و مبنای نظر کارشناسان اداره قرار گیرند و از موجبات

رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری مورد تقاضا باشند ؛وکیل علامت تجاری در شهر تهران می تواند در اینخصوص به شما مشاوره

حقوقی برتر را بدهد .

اعتراض اشخاص ثالث به تقاضاي ثبت علائم

مبنا و اساس اعتراض اشخاص ثالث به تقاضاي ثبت برند تجاری اغلب مربوط به حقوق مکتسبه قبلی ایشان می باشد در این مورد

ماده ۱۲۵ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم صراحتا حق اعتراض را برای معترض ثالث در نظر گرفته است و مقرر نموده هرکس ادعای حق

مالکیت نسبت به علامتی داشته باشد که دیگری تقاضاي ثبت آنرا نموده است می تواند اعتراض خود را به مرکز ارائه نماید و در حدود ماده

۱۲۴ همین آیین نامه یک نسخه از ادله و اعتراض وی برای متقاضي ظرف ۱۰ روز ارسال خواهد گشت و متقاضی نیز

می تواند در مدت ۲۰ روز پاسخ معترض به ثبت علامت تجاری را با دلیل و مکتوب بدهد عدم پاسخ متقاضي به اعتراض به منزله تمکین و

انصراف از ثبت علامت خواهد بود ،اگر متقاضي به اعتراض تمکین نکند اداره اطلاعیه ای به معترض ارسال می کند تا

ظرف ۲۰ روز کاری پس از ابلاغ اعتراض خود را از طریق مرجع ثبتی به اطلاع کمیسیون ماده ۱۷۰ همین آیین نامه نماید .

تصمیم کمیسیون ماده ۱۷۰

به شرح فوق به هر ترتیب پس از ثبت اعتراض نزد کمیسیون و وجود شرایط قانونی اعتراض موضوع ماده ۱۷۰ ،این کمیسیون اعتراض

را از دو جهت بررسی و اعلام عقیده می کند :

اولا :اعتراض به اخطار رد تقاضاي ثبت علامت توسط متقاضي،که نظر کارشناسان اداره فقط در خصوص یک شخص و حقوق او نسبت

به علامت تجاری مورد ادعاي وی است .

دوما:اعتراض به آگهی تقاضاي ثبت علامت توسط هر شخص ذینفع ،که معمولا ادعای تعارض آگهی ثبت برند را به حقوق سابق و

مکتسبه خود دارد که در این وضعیت کارشناسان و کمیسیون با دو شخص روبرو هستند متقاضي ثبت و معترض به تقاضاي ثبت .

البته قبل از درج آگهی تقاضاي ثبت در روزنامه رسمي کسی حق اعتراض به علامت تجاری موضوع تقاضا را ندارد.

بهترین وکیل برند تجاری و علامت تجاری با تخصص و تجربه دعاوی مالکیت فکری خاص و ویژه .

اعتراضات مربوط به علائم تجاری

کلا اعتراضات و دعاوی مربوط به ثبت و درخواست ثبت علائم مابین خود این علائم تجاری اتفاق می افتد و در روند مقایسه

آنها با یکدیگر معنا می یابد ،پس تمام موارد اختلافی ناشی از مشابهت و همانندی علائم با یکدیگر بوده و تحت موارد همچون ثبت علائم

ناشی از اظهارنامه ثبت متقدم و یا علائم تجاری واجد سابقه استفاده مستمر و غیره است .

اختلاف ناشی از عین و مشابهت بسیار دو علامت که تکراری بودن و یا مشابهت بیش از اندازه را می رساند رایج ترین این اختلافات است .

معیار مشابهت و تکرار را مفهوم گمراه کنندگی نمايندگي می کند لذا مشابهت باید به حد گمراه کنندگی برسد و گرنه صحیح نمی باشد ؛

لکن مشابهت میان دو علامت تجاری از تمام اجزا و یا بخشی از آن باید در مورد کالاها و خدمات یکسان باشد ،

کارشناسان دز بررسی خود نسبت به این امر ملاک را شناخت ذهنی عرفی مشتریان کالا یا خدمات موضوع علامت و

مصرف کنندگان عادی و امکان گمراهی آنها را اساس و پایه بررسی و قیاس فنی در نظر دارند .

سبق استعمال مستمر علامت تجاری

در مورد اختلافات ناشی از کثرت و سابقه استفاده مستمر می توان گفت که دادگاه های ایران مکررا

سابقه استفاده از علامت تجاری ویژه ای را برای مدعی موجد حق در نظر گرفته اند تا جایی که ماده ۱۲۵ آیین نامه ثبت علائم مقرر داشته :

هر شخصی که ثابت کند نسبت بع علامت ثبت شده به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم دارد،

مشروط بر اینکه استعمال علامت استمرار داشته باشد می تواند ابطال علامت ثبت شده را از مراجع قضایی درخواست نماید .

پس ثبت مقدم اظهارنامه و تقاضاي ثبت علامت تجاری مورد اختلاف توسط متقاضي ابطال تنها مورد امکان طرح دعوی ابطال

برند تجاری نیست و استفاده کننده مستمر از علائم نیز به شرط تحقق شرایط قانونی و مقدمات خاص می تواند ابطال علامت ثبت

شده را از محاکم صالحه حقوقی به موجب دادخواست ابطال گواهی ثبت علامت تجاری درخواست کند .

با توضیحات فوق مشخص می گردد که داشتن وکیل در دعاوی علامت تجاری چه اهمیتی برای اصحاب دعوا دارد پس توصیه می شود

بدون مشاوره حقوقی لازم و کافی مبادرت به طرح دعوا و دفاع از دعوای مالکیت فکی به خصوص برند تجاری ننمایید .

شباهت علائم تجاری با سایر مصادیق مالکیت معنوی

طرح های صنعتی به جهت اینکه شکل و مدل ظاهری کالا و مصنوعات موضوع طرح را نمایندگی می کنند و به عنوان مشخصه ظاهری آن

کالاهای تولیدکنندگان مختلف را از یکدیگر متمایز می کنند ممکن است با علائم تجاری نیز همپوشانی و تداخل نمایند .

به طور مثال ممکن است طراحی ظاهری یک کالا به عنوان گواهی ثبت طرح صنعتی نزد اداره ثبت و شخص دیگری آنرا به عنوان

علامت تجاری برای کالاها و خدمات خود استفاده کرده و تقاضاي. ثبت آنرا ذیل برند تجاری از اداره بخواهد .

مقررات قانونی ایران در قانون ثبت اختراع ،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ صراحتا در خصوص این مورد

مقرراتی ندارد لکن با توسل به قواعد عمومی حقوقی از قبیل قاعده لاضرر و قاعده حقوقي استیفاء می توان قائل به اصالت حقوق

ثبت کننده مقدم گشت صرف نظر از اینکه قالب یکی طرح صنعتی بوده و دیگری علامت تجاری یا برند تجاری .

حضور بهترین وکیل علامت تجاری و بهترین مشاور حقوقی برند تجاری در کنار شما ضامن موفقیت شما در دعاوی حقوقی است .

بیشتر بخوانید : وکیل در تهران_بهترین وکیل تهران