وکیل پولشویی

وکیل پولشویی

وکیل پولشویی و جرایم مالی وکیلی متخصص در جرایم مالی کلان و بزه های حوزه پول و بانکداری می باشد چرا که جرم پولشویی ،

و امثال آن عموما از جرایم تابع هستند ،وکیل پولشویی و جرایم عمده علیه اموال تخصص کافی در پرونده های مالی دارد اصولا داشتن وکیل

در چنین پرونده هایی که اتهامات متعددی به متهمان آن وارد می گردد امری مهم و لازم است ؛اخذ مشاوره حقوقی از حقوقدانان برجسته

حوزه جرایم پولی و بانکی در دفاع از اتهامات مطروحه در دادسرا و دادگاه می تواند مفید و موثر باشد .

پولشویی چیست ؟

به زبان عامه و محاوره پولشویی هر گونه اقدامی در خصوص درآمدهای نامشروع است به منظور پنهان کردن منشاء آن پول غیر قانونی و

نامشروع تا از شمول مقررات قانونی و کیفری خارج گشته و مجرمان بتوانند از عواید ناشی از جرم سابق خود بهره مند گردند و

خطر مصادره و توقيف اموال نامشروع و درآمدهای غیر قانونی نسبت به مجرمان زایل گردد مانند اینکه یک نفر صراف درآمد ناشی از

قاچاق مواد مخدر را برای یک قاچاقچی تبدیل به ارز خارجی مانند یورو و دلار آمریکا و یا پوند نماید به گونه ای که هیچکس

مخصوصا دستگاه های قضایی و ضابطین دادگستری توان تشخیص و کشف منشاء مجرمانه این اموال و دارایی ها را

نداشته باشند لذا در تعریف معمول از جرم پولشویی فهم آنی آن ساده است لکن با تصویب و اصلاح مقررات کیفری حوزه پولی و بانکی

فهم مقررات و شیوه شایسته دفاع از خود در اتهام پولشویی و اتهامات مشابه سخت و احتیاج به تخصص دارد پس بهترین وکیل پولشویی

را انتخاب کنید چرا که اصلاحات اخیر مجازات‌های سختگیرانه ای را برای مرتکبان پولشویی مقرر نموده اند .

بیشتر بخوانید : وکیل جرایم اقتصادی

وکیل پولشویی برای دادسرا

جرم پولشویی اصولا نظر به میزان و کمیت مال موضوع جرم مشمول حبس تعزیری درجه های چهار و پنج است و اصولا

در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم اما این جرم مالی در مرحله تحقیقات مقدماتی لزوما در صلاحیت دادسرای عمومی و

انقلاب است ؛در سال‌های اخیر با تخصصی شدن رسیدگی به جرایم مالی عمده از میان دادسراهای عمومی در شهر محل وقوع جرم که اغلب

کلانشهرهایی مانند تهران و شیراز و یزد اصفهان و رشت بستر مناسبی برای وقوع پولشویی و اتهامات شمابه است ،تعیین و اختیارات ویژه

و کادر آموزش دیده ای در اختیار آنها قرار می دهند تا به اتهام متهمان پولشویی به صورت تخصصی با دانش و تخصص و ابزار

کافی رسیدگی شود ؛به همین ترتیب انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهام پولشویی بسیار امری خطیر و سرنوشت ساز است .

در تهران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام متهمان در خصوص جرایم مالی کلان و پولشویی و اتهامات هم زمینه آن

رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را عهده دار می باشد .

دادگاه صالح

پس از مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا برای رسیدگی و صدور حکم محکومیت و یا برائت در خصوص اتهامات مالی و بانکی و پولی

از قبیل پولشویی از میان محاکم کیفری دو نیز ممکن است در شهر و یا استانی خاص

دادگاه و یا شعبی خاص از یک دادگاه مامور رسیدگی به اتهامات فوق گردند که در شهر تهران دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

متصدی رسیدگی و اصدار حکم در خصوص پولشویی گشته است ؛البته صلاحیت این دادگاه عام بوده و مانع رسیدگی به اتهامات دیگر نمی باشد .

مرجع اعتراض

در صورت صدور حکم محکومیت یا برائت برای متهمان جرایم مالی و پولی مانند پولشویی با توجه به اینکه رسیدگی بدوی و مقدماتی

در خصوص این جرایم و متهمان آن بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو ویژه است لذا تجدیدنظرخواهی

از حکم صادره در صلاحیت عام دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم است پس دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به فنی و تخصصی

بودن جرایم مالی و بانکی و پولشویی مجبور به تعیین شعبی خاص برای رسیدگی مجدد در مرحله تجدیدنظر به این جرایم است ؛

رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد اتهام پولشویی قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد اما در صورت محکومیت متهم تحت شرایط و

موارد ویژه ای امکان اعتراض فوق العاده به حکم محکومیت خود را دارد که دیوانعالی کشور آنرا در قالب اعاده دادرسی کیفری

به صورت عام و محدودی رسیدگی کرده و رای در خصوص آن صادر می کند جهات خاص اعتراض در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

مندرج بوده و خارج از این جهات شعب دیوان عالی کشور تکلیف رسیدگی ندارند.

جرم منشاء در اتهام پولشویی

پولشویی به شرحی که گفته شد یک جرم تبعی و وابسته به یک جرم اصلی است و رفتار مجرمانه در جرم پولشویی نسبت

به عواید و درآمدهای ناشی از جرم پایه واقع می گردند مانند :تبدیل کردن و یا قبول کردن و تصاحب کردن اموال ناشی از

کلاهبرداری که در این مثال انتهای اتهام کلاهبرداری سبب منتفی شدن توجه اتهام پولشویی نسبت به رفتارهای متهم نسبت به اموال و

دارایی های ناشی از کلاهبرداری است از این جهت هر فعل و یا ترک فعل مجرمانه ای که برای مرتکب یا مرتکبان دارای دست آوردهای مالی

باشد ،نقد و یا غیر نقد می تواند جرم پایه و جرم منشاء محسوب و در نظر گرفته شود و عواید ناشی از آن می تواتد موضوع جرم

مرتکبان اتهام پولشویی باشد پس ممنوعیتی در عنوان جرم منشاء نیست فقط باید از جرایم علیه اموال عمومی و خصوصی بوده

و برای مرتکب آن جرم دارای درآمد و دست آورد مادی و مالی باشد .

صلاحیت سرزمینی

در خصوص جرم پولشویی گاهی جرایم منشاء در خارج از قلمروی آبی و خاکی و هوایی کشور واقع می گردند لکن پولشویی نسبت به

درآمدهای ناشی از این جرایم در ایران واقع می گردد صحبت است آیا رسیدگی به هردو اتهام با توجه به مقررات و اصول صلاحیت از

قبیل صلاحیت سرزمینی و لزوم احترام به حاکمیت کشور اجازه می دهد متهمان در ایران محاکمه شوند در خصوص پولشویی و جرم منشاء

به صورت همزمان ؟

به نظر می رسد برای تعیین صلاحیت باید به مقررات خاص قانونی مراجعه کرد و ممکن است مرتکب در ایران قابل محاکمه و مجازات نباشد

لکن شرط اساسی این است که جرم منشاء ارتکابی در خارج از کشور زمانی مشمول مقررات ایران است که به موجب قوانین ما جرم

محسوب گردد صرف نظر از تابعیت مرتکبان آن جرم ؛وکیل پولشویی در تهران می تواند از حقوق قانونی شما در دادگاه ویژه دفاع نماید

بهتر است قبل از اقدام مشورت کافی نمائید چرا که حقوق عالم انتزاعیات است و فروض قابل طرح در دادگاه از قدرت و درک افراد غیر

حقوقدان قطعا خارج است .

ضبط و مصادره اموال پولشویی

اصولا بر اساس قانون عواید ناشی از جرم پولشویی غیر قانونی تحصیل گشته و قابل تملک و تصاحب نیست در نتیجه بر اساس قانون

مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن یکی از مجازات‌های پولشویی توقيف و ضبط اموال ناشی از جرم است و در این راستا

عواید ناشی از جرم منشاء و یا پولشویی اگر موجود باشند عينا و اگر موجود نباشند مثل و یا قیمت آن از از اموال مرتکبان به نفع دولت

مصادره می گردد و این یک کیفر اضافی در کنار مجازات حبس است که برای پولشو در نظر گرفته شده است اما برای تعیین

میزان مال ناشی از جرم که اساس تعیین درجه کیفر حبس است مجموع اموال ناشی از جرم ملاک است نه بخشی از آن .

وکیل پولشویی

برای دفاع از اتهامات سنگینی که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی مطرح می گردند بهتر است متهمان وکیل مدافع

داشته باشند ؛وکلای متخصص در حوزه پولشویی و جرایم مشابه در شهر تهران و سایر استان‌ها و شهرها بسیارند و امروزه دیگر یافتن

وکیل خوب و متخصص امری غیر ممکن نیست پس به جای تلاش برای خود درمانی بهتر است از یک متخصص مشاوره بگیرید .

دانش و تجربه ؛سابقه کار در دادگاه جرایم اقتصادی و نیز جسارت و شهامت و نکته سنجی از خصوصیات مورد نیاز وکلای حوزه

اتهام پولشویی می باشد چرا که وکیل غیر متخصص در این حوزه نمی تواند شمارا کمک قابل توجهی نماید هرچند ممکن است در سایر

پرونده ها این وکیل بسیار زبده و ماهر بوده باشد .

تعریف مال در اتهام پولشویی

قانونگذار مال را اعم از هر نوع مال منقول و غیر منقول ،؛مادی یا غیر مادی ؛مشروع یا غیر مشروع ؛هر نوع منفعت و یا امتیاز مالی و

اسناد عادی و الکترونیک ،تجاری و یا غیر تجاری و سهام و اوراق بهادار تعریف کرده و شرط است که این اموال یا موضوعات دارای

ارزش مالی و مادی صرفا قابل تقویم به پول بوده و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از جرم و فعالیت های مجرمانه ناشی گشته باشند ؛

البته از منظر این قانون تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم محسوب و آثار و احکام آنرا دارد .

ویژگی های خاص مجازاتی در پولشویی

هرگاه جرم پولشویی به صورت سازمان یافته واقع گردد یعنی مرتکبان در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته متشکل از سه نفر و یا

بیشتر مبادرت به ارتکاب جرایم فوق نمایند مجازات همگی یک درجه سنگین تر است .

و اینکه در صورت ارتکاب بزه پولشویی توسط اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری و موسسات غیرانتفاعی میزان جزای نقدی شخص حقوقی

دو تا چهار برابر ارزش مالی وجوه یا اموال موضوع جرم پولشویی تعیین و موضوع حکم خواهد بود .

وکیل برای پرونده پولشویی در تهران را با یک تماس تلفنی خواهید یافت .

بیشتر بخوانید :وکیل در تهران_بهترین وکیل تهران